Fång

 


Fång är en inflammation i hovens lameller, som gör att blodcirkulationen störs och att cellerna kan skadas och dö. I allvarliga fall kan hovbenet rotera och hästen får en onaturlig vinkel på hoven. Den vanligaste orsaken till fång är överkonsumtion av näringsrikt färskt gräs i början av betessäsongen, men fång kan också orsakas av chock, stress, hormonobalans, läkemedelsallergi och kraftiga slag mot hoven. Det kan också uppstå till följd av en infektion eller orsakas av gifter.

Tillkalla alltid veterinär om du misstänker fång!

Fång var tidigare en sjukdom hos hästar, som drabbade överviktiga ponnyer, framför allt shetlandsponnyer då de släpptes på grönbete på sommaren. Numera ses sjukdomen hos alla hästraser, såväl små tjocka ponnyer som vältränade tävlingshästar.

Fång är en mycket vanlig orsak till hälta hos häst. Enligt försäkringsbolaget AGRIAs statistik för åren 1985-1989 över A1-försäkrade hästar som dömts ut på grund av skada eller sjukdom, så är fång den tredje vanligaste utslagningsorsaken, bara kvickdrag och ledinflammationer är vanligare.

Fång kan uppkomma på två sätt, dels vid störd tarmflora vilket är den vanligaste orsaken, dels vid livmoderinflammation.

Hästar som tvärt släpps ut på sommarbete, kommer lösa i stallet och föräter sig på kraftfoder, byter foder tvärt (nyinköpt hö) eller äter vissa växter kan drabbas av störningar i tarmfloran. Denna störning resulterar i att de normalt förekommande, goda bakterierna i tarmen som t.ex. hjälper till att bryta ned fodret minskar i antal och sjukdomsframkallande bakterier ökar.

Hos de nyfölade ston som drabbas av fång till följd av kvarbliven efterbörd och livmoderinflammation sker en överväxt av vissa sjukomsframkallande bakterier i livmodern.

Smärta från hovarna
Man vet inte exakt hur kopplingen är mellan störd tarmflora/livmoderinflammation och en sjukdom som drabbar hovarna. Forskning bedrivs i bland annat Sverige och USA för att försöka förklara detta samband. Sjukdomen orsakar smärta från hovarna, vanligtvis båda framhovarna eller alla fyra. Hästen ställer sig då i så kallad fångställning d.v.s. hästen flyttar in bakbenen under sig och flyttar fram frambenen. Hästen får svårt att gå och lyfta benen. Känner man pulsen (över kotan) så är denna kraftigt förstärkt och hovarna varma. I vissa fall är kroppstemperturen förhöjd upp mot ca 41° C.

Smärtan i hovarna uppkommer på så sätt att förbindelsen i hoven mellan kötthoven (hovben och mjukdelar) och den omgivande hornkapseln försvagas. Detta gör att kötthoven kan röra sig inuti hornkapseln vilket ger kraftig smärta. Sjukdomen kan antingen läka av inom ca 14 dagar, eller så övergår den i ett kroniskt stadium med mer eller mindre hälta.

Behandla orsakerna
När hästen drabbats av fång ska man tillkalla veterinär. Veterinären behandlar det som orsakat sjukdomen, det vill säga återställer tarmfloran eller behandlar livmoderinflammationen. Eftersom man inte vet själva orsaken till hovproblemet så finns det ingen behandling för hovarna. Här får man rikta in sig på att minska smärtan för att underlätta för hästen. Därefter bör man ta av hästen skorna och ställa den i en box med ett mycket mjukt underlag. Helst ska det vara sand men har man inte tillgång till det får man göra en riktig bädd med t.ex. sågspån. Hästen ska den närmaste tiden enbart fodras med hö ­p; allt kraftfoder är förbjudet. Har hästen inte blivit mycket bättre inom 14 dagar bör hästen röntgas.

Övergår sjukdomen i ett kroniskt stadium så beror detta på att den försvagade förbindelsen mellan kötthov och hornkapsel lett till att hovbenet sjunkit ned med sin spetsiga framdel mot sulan, sk. hovbenssänkning/hovbensrotation. Är förändringen av hovbenets läge lindrig så kan man kompensera det genom att sko hästen med s.k. PG-beslag (plåt-gummi), som är en mycket stötdämpande sko, samt att hovslagaren kortar av hästens tå för att underlätta överrullningen av hoven när hästen går. Är hovbenet kraftigt sänkt eller roterat och hästens hälta kvarstår blir man ofta tvungen att avliva häsen.

En häst som drabbats av fång och blivit helt återställd behöver inte behandlas annorlunda än friska hästar vad gäller foder, bete eller ridning. Vid kronisk fång, då hovbenet ändrat läge, bör man däremot vara mycket försiktig så att tarmfloran inte störs igen. Varje nytt fånganfall kan leda till att hovbenets läge ändras ytterligare och hästen inte går att rädda.