Gymkhana

Gymkhana en stafettliknande lekar till häst, ofta i lite högre fart. 

Gymkhana rids ofta på skoj och lek som ett annorlunda avbrott!
Men det finns också tävlingar - och då är lekarna på fullaste allvar. Denna gren
ökar starkt i sverige och har de senaste åren varit riktiga tävlinga på bl a Göteborg
Horse Show. På engelska  kallas det  Mounted Games som tävlingsgrenen 

Den 13-14 april 2006 är det tävlingar i gymkana på Skandinavium!

De flesta förknippar gymhana med ungdomar och barn. Tidigare fanns det nämligen en åldersgräns på 21 år i internationella tävlingar. Nu finns det istället en längd- och viktregel internationellt, du får inte vara för tung eller för lång för din ponny. 
I Sverige är det 18-årsgräns på lokala tävlingar, men inte på tävlingar med internationell anknytning.

Det har inte hållits så många tävlingar i Sverige fram tills nu. Men på senare tid har det bara blivit fler och fler. Det finns det väldigt mycket tävlingar utomlands, framförallt i England.

Man använder sig av samma grenar  på tävlingar hela tiden. Det finns ett 20-tal grenar i  Sverige och nästan 30 grenar internationellt. Arrangören bestämmer vilka grenar som ska  användas vid en speciell tävling.

                    
 

Passar min ponny till gymkhana??
Enligt Younes Ahlbom, före detta landslagryttare i gymkhana i mer än 10 år, är det en ponny som lyssnar bra på sin ryttare och är vätränad och bra grundriden. Mycket handlar om samarbete mellan häst och ryttare och kommunikationen där emellan. 

Ofta är lektionsponnyer i bra kondition och förhoppningsvis välridna och brukar utan problem klara ett roligt och trevligt avbrott i lektionsridningen. Det gäller att hästen är rätt muskler och ha en bra grundkondition för att vara en bra gymkhana häst och inte skada sig i de snabba rörelserna som förekommer. Det här är bara ett par exempel på grenar. För fullständiga grenar samt
regler kontakta ridsportsförbundet för TR (tävlingsregemente).Slalom
Varje lag skall ha fem stolpar på banan. Ryttarna rider slalom mellan dessa. I handen har de en stafettpinne som lämnas till nästa ryttare.

Sockarna
På mitten på banan står en hink. I slutet av banan ligger 4 tygbollar (invända sockar kan användas). Ryttarna har en socka i handen som kastas i hinken på mitten. I slutet på banan hoppar ryttaren av sin ponny och plockar upp en socka. Därefter hoppar ryttaren upp på sin ponny efter bästa förmåga, lämnar över sockan till näste ryttare osv. Den siste ryttaren slänger även i sin socka i spannen på väg tillbaka mot mål.

Muggar
4 stolpar står på banan, längst upp på banan står en tunna med 4 upp- och nervända muggar. Ryttarna skall placera sina muggar på en av stolparna och sedan hämta en mugg från tunnan längst upp. Det är att rekommendera att använda plåtmuggar eftersom plastmuggar gärna går sönder.

Muggflyttning
4 stolpar står på banan. Det sitter en mugg på stolpe 1 och en mugg på stolpe 3. I den här grenen delar man upp ryttarna på var sin sida av banan. Ryttare 1 och 3 rider uppåt banan och ryttare 2 och 4 rider neråt banan. Ryttare 1 och 3 flyttar muggen på stolpe 1 till stolpe 2, muggen på stolpe 3 till stolpe 4. Ryttare 2 och 4 gör tvärtom dvs. flyttar muggen från stolpe 4 till stolpe 3 och muggen på stolpe 2 till stolpe 1. Om en av muggarna tappas så måste ryttaren avbryta och rätta till misstaget. Om ryttaren tappar en mugg när han/hon försöker att sätta den på stolpen eller tappar den då han/hon plockar den så får den sättas upp på nästa stolpe. Med det menas att om du skulle sätta den på stolpe 2 men missade så får du sätta den på stolpe 2 från marken. Så även om du plockade den och missade på stolpe 1.


Sandflaskor
På banan står 2 tunnor, en på mitten av banan och en längst upp på banan. På den övre tunnan står en sandfylld plastflaska (av typ runda 1 liters spolarvätska, motorolja eller liknande). Ryttare 1 sätter sin flaska på mittentunnan och hämtar flaskan som står på den övre tunnan och växlar sedan till nästa ryttare. Ryttare 2 sätter sin flaska på den övre tunnan och plockar flaskan från mittentunnan och växlar. Ryttare 3 gör precis som ryttare 1 och ryttare 4 som ryttare 2.

Spänner
På mitten av banan står 6 stycken upp och nervända spänner. I den här grenen delar man upp ryttarna på var sin sida av banan. Ryttare 1 och 3 rider uppåt banan och ryttare 2 och 4 rider neråt banan. Ryttare 1 rider fram till spännerna hoppar av sin ponny springer på alla spänner, tar sig sedan upp på sin ponny och växlar till ryttare 2 osv. Om en ryttare missar att trampa på någon av spännerna så måste denne börjar om och trampa på alla sex spänner en gång till.

Hippospelet
På banan står 2 tunnor en på mitten av banan och en längst upp på banan. På den övre tunnan står 5 burkar staplade (lösgodisburkar eller liknande). Var och en av dessa är märkt med en av bokstäverna i ordet HIPPO. H-asken placeras längst ned, I-asken ovanpå och så vidare till O-asken som placeras överst. Varje ryttare tar sedan i tur och ordning en ask och ställer den i en ny stapel på tunnan på mittlinjen så att de bildar ordet HIPPO läst uppifrån och ner.


Däcket:
För varje lag placeras ett motorcykeldäck (minst 50 centimeter diameter) i mitten på banan Ryttare 1, 2 och 4 ställer upp vid startlinjen, medan ryttare 3 står på andra sidan banan bakom byteslinjen. Ryttare 2 leder ryttare 1:s ponny medan ryttare 1 hoppar av ponnyn, släpper sin ponny till ryttare 2 att ta hand om, tar sig igenom däcket och hoppar upp på sin ponny. Båda ryttarna rider upp till byteslinjen. Där rider ryttare 1 ur vägen (tillfälligt). Ryttare 2 däremot leds ner för banan av ryttare 3. Ryttare 2 hoppar av, genom däcket och upp på ponnyn. Ryttare 2 försvinner och har ridit klart. Ryttare 3 leds upp för banan hoppar av, genom däcket och upp på ponnyn. Ryttare 3 försvinner och har ridit klart. Ryttare 4 leds ner längs banan av ryttare 1 som väntat längst upp på banan. Ryttare 4 hoppar av, genom däcket och upp på ponnyn. Ryttaren som leder måste inte hålla i ponnyn bär ryttaren på marken hoppar upp.

Skräp:
Fyra plastflaskor placeras bredvid varandra längst upp på banan (på byteslinjen). Den öppna delen av flaskan är riktad ifrån ryttaren dvs. ifrån startlinjen. På mitten på banan står en tunna med öppningen uppåt. I handen har ryttaren en bambukäpp som ryttaren skall plocka upp "skräpen" med. Den bästa tekniken om man är nybörjare är att rida upp och stanna. Peta i pinnen i hålet och sen lyfta flaskan medan ponnyn börjar gå framåt. "Skräpet" skall sedan placeras i tunnan. Varje ryttare gör samma moment tills dess att alla skräp ligger i tunnan. Även om skräpet tappas på marken så måste det alltid lyftas med pinnen. Skulle däremot ett skräp bli tillplattat pga. att ponnyn kliver på det så får skräpet återställas med hjälp av handen.

Svärden:
På banan står 4 stolpar. Ryttare 1 och 3 står bakom startlinjen. Ryttare 2 och 4 står bakom byteslinjen. På varje stolpe sitter en plåt/plastring som är fäst på stolpen med ett gummiband. Ryttare 1 startar med ett träsvärd i handen. Med svärdet plockar ryttaren en ring på en av stolparna och växlar. Ryttare 1, 2 och 4 gör likadant till alla ringarna sitter på svärdet. Ryttaren måste alltid hålla fingrarna under svärdsbladet när han/hon korsar mållinjen. Däremot får ryttaren hålla över ringarna och bladet då denne plockar upp eventuellt tappade ringar från marken eller när han/hon hoppar upp på hästen. Det här är den enda grenen då stolparna får vältas.

2 Flagg
På banan står det 2 koner. Den fösta konan står i höjd mellan första och andra stolpen. Den andra konan står i höjd mellan tredje och fjärde stolpen i den står en flagga. Ryttare 1 startar med en flagga i handen som han/hon placerar i den första konan, rider fram till den andra konan, plockar upp den och växlar till ryttare 2 som gör tvärtom.

Flaggor
På banan står 2 koner en på mitten av banan och en i slutet av banan. I konan på mitten av banan står 4 flaggor. Flaggorna bör vara smala bambukäppar. Ryttare 1 startar med en flagga som placeras i den övre konan. Därefter plockar han/hon en flagga från mittenkonan och växlar till nästa ryttare.

Ponnypar:
På banan står 4 stolpar. Ryttare 1och 3 står bakom startlinjen. Ryttare 2 och 4 står bakom den övre linjen (byteslinjen). Ryttare 1 har ett rep (95 cm) i handen. Ryttare 1 rider själv slalom upp för banan (lättast att börja på höger sida om stolpe 1). Där hämtar ryttaren ryttare 2. De rider slalom mellan stolparna ner till startlinjen. Där försvinner ryttare 1. Ryttare 2 och 3 rider slalom mellan stolparna upp för banan. Där försvinner ryttare 2. Ryttare 3 och 4 rider slalom mellan stolparna ner för banan och grenen är klar. Båda ryttarna måste hålla i repet då de korsar linjerna. Skulle ryttarna missa en port eller tappa repet så måste misstaget rättas till och ryttarna fortsätter ifrån det stället där misstaget begicks.

Ponnyexpressen
På banan står 4 stolpar. Längst upp på banan står en brevbärare. Brevbäraren är normalt den femte ryttaren. I handen har brevbäraren 4 brev, breven är gjorda av trä. Förste ryttaren startar med en säck i handen. Ryttaren rider slalom upp för banan, hämtar ett brev från brevbäraren, rider slalom ner för banan och växlar till näste ryttare. Alla ryttare rider banan på samma sätt.

Brevbäraren får hålla i ponnyn medan ryttaren stoppar i brevet i säcken. Skulle ett lag bara ha 4 ryttare så får man låna in person som brevbärare. Brevbäraren måste ha hjälm på sig. Brevbäraren skall inte ses som en stolpe därför behöver man inte rida slalom mellan sista stolpen och brevbäraren.

Brevbäraren måste alltid hålla sig bakom byteslinjen. Skulle brevbäraren på något sätt gå över linjen så måste det detta misstag korrigeras som alla andra misstag. Dvs. att brevbäraren och ponnyn åter går tillbaka över linjen och sedan fortsätter ryttaren därifrån.

Ballonger
På banans mitt ligger en ballongförsedd bräda. Det finns 6 stycken ballonger på brädan. Ryttaren startar med en spikförsedd bambustav . Ryttare 1 och 3 rider uppåt banan och ryttare 2 och 4 rider neråt banan. Varje ryttare skall med pinnen smälla minste en av ballongerna och växla tills nästa ryttare. En ryttare kan smälla fler ballonger så länge det finns kvar minst en ballong per ryttare. Var försiktig när du tränar denna gren så att du inte skrämmer ponnyn.

Lansarna
På banans mitt står en bräda försedd med måltavlor. Ryttare 1 och 3 rider uppåt banan och ryttare 2 och 4 rider neråt banan. Ryttaren startar med en plastlans i handen. Ryttaren skall slå ner en av målen och sedan växla till nästa ryttare. Ryttaren måste alltid hålla lansen under bladet på lansen.

Hi-Lo
På banan står 4 koner med tennisbollar placerad på toppen av dem. Längst upp på banan står en stolpe försedd med en förlängning och en korg. Ryttaren startar med en tennisboll i handen. Ryttaren skall rida upp för banan, lägga i bollen i korgen och plocka upp en ab bollarna från konan. Ryttaren kan gå runt korgen eller framför korgen då denne lägger bollen i korgen.

Allmänna bestämmelser

Det här är inte fullständiga regler utan bara en kort sammanfattning. För fullständiga regler beställ ett tävlingsreglemente från Ridsportsförbundet

Ladda ner din egen regelbok (på engelska) här

Ryttarens utrustning

Ryttare skall vara iförd godkänd hjälm. Vid nationell tävling krävs ridkängor. Vid lokal- och intern tävling krävs ridkängor med klack eller ridstövlar.

Det är inte tillåtet att använda varken sporrar eller spön i gymkhana. Dessutom får inte tyglar eller annat material från banan användas för att driva på ponnyn.

Vad gäller ponnyns bettsling så följer gymkhanan samma regler som för ponnyhoppning. För vidare upplysning om vilka bett som gäller se ponnyhoppningens TR.

Ponnyns utrustning

Bettregler för gymkhana

Krav för att tävla

Ryttaren måste ha en lokal licens och medlemskort för den klubb han/hon tävlar för.

Ryttaren måste rida på en ponny och den måste ha ett godkänt vaccinationskort.

Vid tävling

Information till arrangör av tävling i gymkhana.

Försäkring som ingår i licensen

Information om den försäkring som ingår i licensen

Den här försäkringen skall inte ersätta den vanliga personförsäkringen utan skall bara ses som ett komplement

Regler under tävling

Växlingar
Om en växling missas av två ryttare så får endast de ryttare som var inblandade i växlingen plocka upp eventuella tappade föremål.

Tappade/välta föremål
Om ett föremål tappas eller välts så måste ryttaren plocka upp eller återställa på rätt plats det innan han/hon fortsätter grenen. Om ryttaren hoppat av ponnyn måste ryttaren upp på ponnyn där misstaget gjordes innan han/hon fortsätter. Detsamma gäller om ryttaren tappar sin ponny.

Förstört material
Om material förstörs av en ryttare under tävling så är laget diskvalificerat i den grenen. Såvida ryttaren inte kan fortsätta grenen med det brutna materialet.

Banor
Varje lag tilldelas en bana som normalt sett skiftas från gren till gren. Om en ryttare inte håller sig till sin bana och därigenom stör ett annat lag kan dennes lag diskvalificeras från den grenen. Däremot går grenen inte om.

Hattband
Den siste ryttaren i varje lag skall bära ett hattband för att domaren skall kunna hålla reda på vem som rider sist i varje lag. Det får inte överlämnas till annan ryttare när grenen börjat

Start och målgång
Samtiiga grenar startas med hjälp av startflagga utan muntlig förvarning. Först i mål med samtliga ryttare har vunnit. Ryttaren måste sitta grensle i sadeln när han/hon passerar mållinjen men fötterna behöver inte vara i stigbyglarna.

Internationell tävling

Om olycka inträffar vid internationell tävling

 

Text o information Younes Ahlbom, före detta 
landslagryttare i gymkhana i mer än 10 år

Vill du veta mer om gymkhana så titta gärna 
in på hemsidan www.gymkhana.nu

 

 

Banskisser för 20X40 bana och 20X60 bana

 

(Younes Ahlbom www.gymkhana.nu)