Hästens tänder och ålder

Tänder

Hästen äter grovfoder och en mag-tarmkanal som är anpassad för att kunna bryta ned grovfodret.  Mag-tarmkanalen börjar i munhålan. Matsmältningsprocessen är både mekanisk och kemisk.

Mekanisk - sönderdelning av fodret sker främst genom tuggning men också genom den knådning som sker under transporten i mag-tarmkanalen.  

Kemisk – med hjälp av magsaftens saltsyra och framförallt genom de enzymer som verkar på olika ställen i mag-tarmkanalen. Många enzymer kommer ifrån de mikroorganismer som finns naturligt i hästens magsäck och tarmkanal och samverkar med djuret i fodernedbrytningen.

Hästen är beroende av sina tänder. Magsaften kan inte bryta ned cellulosan i gräset, så det gör istället bakterier i grovtarmen. Därför är det viktigt att tänderna maler gräset. Gör inte tänderna det så kan inte hästen tillgodogöra sig näringsämnen, samtidigt som de fiberrika materialet kan kilas i tarmarna. 

Vardera käke innehåller 6 framtänder. Hos den vuxna hästen finns också på varje sida 3 premolarer och 3 molarer (eller på svenska 6st kindtändert). Och det är dessa tänder som tuggar födan. Hingstar och valacker kan ha en sk. hingstand på vardera sida, men de har ingen funktion.  Den vuxna hästen har mellan 36-42 tänder i munnen.

       

Genom att titta på hästens tänder kan du ungefärligt bestämma åldern. Tittar man på tuggytan, på en ung tand ser man en urgröpning som kallas kärnsäcken, den slits så småningom ner och blir till det mörka kärnspåret. I tandens mitt finns pulpan som innehåller blodkärl och nerver. Pulpan dras tillbaka från tuggytan i takt med att tanden växer och slits. Kvar blir ett ljust parti som kallas stjärnan.

Man tittar också på tändernas form, en ung tand är mer oval och ju äldre tanden blir desto mer triangelformad blir den.

För att exakt kunna åldersbestämma en häst krävs stor erfarenhet och mycket tittande i hästars munnar.