Hästens vatten behov

För lite vatten är direkt farligt för hästen och påverkar foderintaget och hästens prestation därför att det mycket viktigt att hästar har fri tillgång till vatten.


En häst vill gärna dricka stora mängder åt gången, oftast är en vanlig vattenkopp i boxen för liten för hästen. 90% av alla hästar som kommer ut  i hagen, dricker direkt ur vattenkaret och  större mängd än från vattenkopp.

En vattenkopp har normalt ett flöde på 2-3 liter per minut och hästens vatten behov tillgodoses inte tillräckligt.  En häst väljer hink/kar istället för vattenkopp om valmöjligheten finns! Ljummet (ej för varmt) vatten föredrar ofta hästen.

Fodrar men med torrt grovfoder är tillgången på vatten extra viktigt. För torrt så kan detta leda till foderstrupsförstoppning och andra störningar i magen och tarmen.

En häst består av 60-70% av vatten. Om vätskeförlusten överstiger 10% kan det vara livshotande för en häst. Hästen förlorar vätska varje dag via träck, urin, avdunstning från hud och andningsvägar. En arbetande häst förlorar ungefär, genom svett 10-15 liter per timme hos en 500kilos häst. Ston som har föl förlorar mer vätska via mjölken till fölet, ungefär 2-4 % av kroppsvikten.

Denna vätskeförlust måste kompenseras och hästen måste få i sig vatten genom dricka och det via foder, betesgräs innehåller 80% vatten, och via vatten som bildas inne i cellerna vid cellens metabolism.

Hästens liksom andra däggdjurs vätskebalans regleras inom snäva gränser dels genom frisättning av anti-diuretiskt hormon (ADH) som gör att urinen innehåller mindre vatten och dels av törstmekanismen som stimulerar djuret att dricka.  Blodets natriumkoncentration (natrium = del av vanligt salt) styr frisättningen av ADH och törstkänslan.

En häst kan dricka upp till 50 liter vatten per dag. Lite beroende på storleken på häst!

Ett badkar i hagen är ett bra tips. Lätta och billiga att få tag på och sätt i hagen. Stor mängd och står stadigt i hagen. En hink trillar snabbt omkull och din häst kan stå utan vatten resten av dagen.

Idag finns det olika storlekar på vattenkoppar, köp gärna större varianten så är du en bra bit på väg för att tillgodose din häst vatten behov.

 

 

Anna Engfelt