Hur stor ska boxen/spiltan vara enligt bestämmelserna?

 

 

Måttbestämmelser enl jordbruksverket. 
Boxar, spiltor och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Här nedan kan du se vilka måtten ska vara för inredningen i stallet. Dessa mått är minsta mått för normal inredning.
     
     
Dessa mått gäller för boxar
Tänk på att när det gäller box och ligghallsmått är det ofta bättre att ha större mått än de mått som vi anger här nedan. 
Boxar för individuell uppstallning
Hästens mankhöjd (m) Boxens area (m2) Bredd (m)
<0,85 3 1,5
0,86-1,07 4 1,6
1,08-1,30 5 1,9
1,31-1,40 6 2,1
1,41-1,48 7 2,2
1,49-1,60 8 2,35
1,60-1,70 9 2,5
>1,71 10 2,7
Vid korttidsuppställning får arean minskas till 85% av angivna mått
             
             
Fölningsbox och box för uppstallning av sto med föl
Mankhöjd (m) Area (m2) Bredd (m)
<0,85 3,5 1,6
0,86-1,07 4,5 1,9
1,08-1,30 6,5 2,3
1,31-1,40 7,5 2,5
1,41-1,48 8,5 2,6
1,49-1,60 10 2,8
1,60-1,70 11 3
>1,71 13 3,2
Sto med föl får hållas tillsammans i detta utrymme fram till och med fölets sjätte månad. Därefter ska de hållas i utrymme motsvarande gruppbox.
             
             
Utrymme per häst vid grupphållning
Gruppbox
Hållningsform Boxstorlek
Vuxna hästar: 100 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl: 100 % av arean för fölningsbox
Unghästar 12-24 mån: 75 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Unghästar 5-12 mån: 50 % av arean för vuxen häst i enhästbox
             
             
Ligghall utan utfodring i hallen
Hållningsform Boxstorlek
Vuxna hästar: 80 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Sto med föl: 80 % av fölningsboxen
Unghästar 12-24 mån: 60 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Unghästar 5-12 mån: 40 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Ligghall med utfodring i hallen
Har du ligghall med ufodringsanordning gäller samma mått som för ligghallar utan utfodring. Du får alltså inte räkna med utfodringsytan när du räknar ut arean.
Utrymme vid utevistelse
Utrymme per häst vid grupphållning gäller även om hästarna vistas ute. 
Takhöjd
1,5 x mankhöjden, dock lägst 2,2 m.
Exempel på beräkning av takhöjd
             
Mankhöjd Lägsta tillåtna takhöjd
150 cm x 1,5 225 cm
160 cm x 1,5 240 cm
170 cm x 1,5 255 cm
Boxväggar och spiltskiljeväggar
Boxväggar, boxdörrar och skiljeväggar mellan spiltor ska vara utformade så att skaderisken minimeras. Hästarna ska inte heller kunna fastna.
             
             
Tänk på det här!
För att miljön i stallet ska vara så bra som möjligt bör stallet också ha följande mått
             
Boxdörr och stalldörr bör vara: 1,2 x 2,2 m
Stallgångar bör vara:    
3,5 meter mellan två spiltrader i ridskolestall
2,5 meter mellan två boxrader eller mellan boxrad och vägg:
3,5 meter mellan två boxrader när anspänning sker i stallgången
3,0 meter bakom hästar som hålls i spilta
             
Boxar, spiltor och ligghallar måste hålla vissa minimimått. Här nedan kan du se vilka måtten ska vara för inredningen i stallet. Dessa mått är minsta mått för normal inredning.
             
             
Mått för spiltor
Uppstallningsspiltor
Hästens mankhöjd (m) Spiltans längd (m) Spiltans bredd (m) Skiljeväggens höjd exkl.galler (m)
<0,85 1,5 1 0,8
0,86-1,07 1,8 1,15 0,95
1,08-1,30 2,15 1,4 1,15
1,31-1,40 2,35 1,5 1,25
1,41-1,48 2,45 1,6 1,3
1,49-1,60 2,65 1,75 1,4
1,60-1,70 2,85 1,85 1,5
>1,71 3 2 1,6
             
             
Ätspiltor
Hästens mankhöjd (m) Spiltans längd (m) Spiltans bredd (m)
<0,85 1,4 0,5
0,86-1,07 1,75 0,5
1,08-1,30 2,1 0,55
1,31-1,40 2,3 0,6
1,41-1,48 2,4 0,65
1,49-1,60 2,6 0,7
1,60-1,70 2,75 0,75
>1,71 2,9 0,8
Spiltmåtten är optimala mått som inte får underskridas eller markant överskridas.