Vad är Monté? ridning på travhästar


Ny tävlingsform som börjar komma mer och mer i Sverige, är redan nu en mycket stor sport i Europa, framförallt i Frankrike.
Många körhästar som får en andra chans i denna sportgren. Monté är franska och betyder "uppsutten",
dvs du rider!!
I Frankrike är det ofta stor prissummor i dessa klasser så många svenska travhästar åker ner dit för att tävla.

Idag finns det klubbar på lite olika ställen i landet, bl a Solvalla Monté klubb

En pensionerad travhästa kan få helt nya krafter och helt plötsligt börja gå mycket bättre i vanliga travlopp
efter att ha tränats/tävlats i monté.

En duktigt travhäst som t ex franska t ex Jag de Bellouet, är duktig båda med sulky och i montélopp.  Han vann Prix de Cornulier 2004 och dessutom tog en topplacering i Prix d’Amérique samma år.

Alla hästar är individer och kräver olika matchning, träning och utrustning beroende på vilken kapacitet hästen har.  Vissa hästar passar bäst i monté, andra i sulkylopp, det är upp till tränaren att kunna se detta och matcha hästen på rätt sätt. Alla individer mår bra att variation så detta är ett utmärkt vis att alternera för travhästen.


Hästens utrustning.
I lopp skall hästens utrustning bestå av sadel med stigbyglar (ej sk. säkerhetsbyglar med gummiband), brösta eller förbygel samt ryggstycke är obligatoriskt. Vid autostart skall checkrem användas. Pessoabett och Pelhamstång får användas. Maximalt avstånd mellan bettringen och hävstångsringen får vara 8 cm. Dubbla tyglar samt stegtyglar får användas. I övrigt gäller utrustningsbestämmelser enligt reglementet och propositionshäftet.

Ryttarens utrustning och krav.
För att rida i montélopp erfordras Montélicens enligt STC:s licensbestämmelser. Ridhjälm skall vara godkänd med CE-märkning. Skyddsväst klass 3. Ridskor eller ridstövlar skall vara försedd med klack och skaft. Inregistrerad tävlingsfärg samt vita byxor. Ridspö, snärten inräknad, får vara högst 70 cm långt och diametern skall vara minst 8 mm. Snärten skall vara minst 3 cm bred. I övrigt se reglementet § 47.
När ryttarna genomgått godkänd utbildning för montélicens får de rida alla montélopp oavsett bankategori. Ryttare får rida alla hästar oavsett vem som tränar.

Vikter
Ryttare, inklusive klädsel, skyddsväst, hjälm och sadel med tillbehör såsom viktvojlock eller annan vojlock (mankskydd), skall efter lopp väga minst 65 kg. Ryttare som väger mindre än 65 kg, ansvarar själv för tillhandahållande av viktvojlock och därtill hörande vikter.

Vägning
Vägning skall ske på anvisad plats och är obligatorisk församtliga ryttare både före och efter loppet. Utvägning (före loppet) skall ske senast 40 minuter före aktuellt lopp. Invägning (efter loppet) skall ske direkt när ekipaget lämnar tävlingsbanan. Segrande ryttare skall väga sig omedelbart EFTER avslutad segerdefilering