Generella råd för hästens utfodring

 

Hästen är gräsätare som naturligt ägnar 14-18 timmar per dygn åt att söka efter och inta föda. Ha alltid detta i åtanke då du komponerar en foderstat till din häst. Fiberrikt foder, långa ättider och möjlighet till rörelse och ett socialt liv är grunden för en frisk och välmående häst, både fysiskt och psykiskt.

Besökt gärna Unisus hemsida www.unisus.se för rådgivning och foderstatsberäkning.