Vaccinera Rätt


Snabbmeny
Hästinfluensa    
Stelkramp 
Botulims  

Abortvirus    
Kvarka

Hästinfluensa

Virus finns i två olika typer, A1 och A2. Hästinfluensa florerar under hela året. Symtomen är hög feber, nedsatt allmäntillstånd, hosta och näsflöde.  

Det är vanligt att febern går upp och ner, så det är viktigt att ha en bra feberkontroll på sin häst. Skriv upp din häst temperatur under några dagar i friskt tillstånd så vet du vad just din häst har för normal temperatur. 

Vid sjukdom är det viktigt att låta hästen vila i några veckor efter det  att sjukdomen gett med sig.

Hästinfluensa är en luftburen smitta som sprids genom luften. För att minska smittrisken så bör du undvika att din häst nosar på främmande hästar och att inte samtransportera den med hästar från okända stall. Det räcker med att din häst hostar i ett ridhus så blir hela ridhuset smittbärare. Åker du mellan olika stall var nog med att byta kläder!

Hästinfluensa orsakas av ett virus. Smittan är luftburen och även hästar som till synes ser friska ut kan föra smittan vidare. Sjukdomen är mycket smittsam och drabbade hästar som inte är vaccinerade kan bli mycket sjuka. Följdsjukdomar kan förekomma.

Vid kraftigare sjukdomsutbrott kan även vaccinerade hästar och hästar som varit sjuka drabbas. Hos dessa hästar blir sjukdomsförloppet betydligt lindrigare och kortare. Yngre hästar drabbas oftast hårdare av influensan än vad äldre hästar gör. Men även äldre ovaccinerade hästar kan ibland drabbas så hårt att de aldrig blir helt återställda. Därför är det mycket viktigt att Du kontaktar din veterinär så att din häst snabbt får rätt behandling.

Symtom

Första tecknet på influensa är feber, ibland ända upp till 41°C, som inom några timmar eller ända upp till 2 dygn senare följs av en djup torr hosta. Det är vanligt med näsflöde och en del hästar svullnar dessutom i benen. En fullständigt vaccinerad häst har oftast en lindrigare form eller ingen symtom alls.

Om hästen får vila och inte drabbas av komplikationer avtar symptomen efter ca 10 dagar. Det är viktigt att hästen får möjlighet att återhämta sig.

Isolering

Isolering av stallet ska gälla 10 dygn efter senaste insjuknade hästs första febertopp. Spridningen i stallet kan begränsas om man har möjlighet att separera den först insjuknade hästen.

 

Grundvaccinering: Tre sprutor, de första två med sex veckors mellanrum. Enligt tävlingsreglementet gäller minst 21 dagar och högst 92 dagar mellan första och andra sprutan. Den tredje ges efter 6 månader.

Löpande därefter: Årligen – svenska tävlingsreglementet för ridhästar och ponnyer kräver ett år. Detta gäller på dagen, så håll reda på datumen! En dag fel i hästpasset, och du kan få börja om från början.

Föl: Får antikroppar från stoet, se därför till att stoet är ordentligt vaccinerat. Tidigast från 4 mån ålder kan du vaccinera föl

Influensavaccinet är inte ett 100% skydd men skulle hästen bli sjuk blir symtomen lindringare.

Ett riktigt anfall ger våldsamt hög feber, hästen står bara och hänger. Blir hästen riktigt sjuk så finns ingenting att göra utom rent understödjande behandling, ingenting hjälper mot en virusinfektion. Man kan ge hästen dropp så att den får i sig näring, om den inte äter.

För att undvika komplikationer i samband med vaccination bör Du tänka på följande:

  • Hästen ska vara frisk, ha normal temperatur och helst vara avmaskad. Hästen bör inte vaccineras samma dag som den utsatts för hårt träningsarbete eller har tävlat.

  • Undvik hård ansträngning under första veckan efter vaccinationen. Därefter bör de första ansträngningarna inte vara maximala utan sätt igång sakta!

 

Stelkramp

Stelkramp är ett absolut måste för alla hästar. Influensa är ett måste för ridhästar som tävlar. Alla hästar utan undantag skall vara vaccinerade mot stelkramp! Om hästen insjuknar så är utgången  i princip alltid  dödlig. Vaccinerar du din häst har du ett 100% skydd.

Stelkramp orsakas av en bakterie som växer utan syre och bildar gift( toxin) inne i den
oftast osynliga infektionshärden t ex i sticksår eller en hovböld.

Giftet angriper nervsystemet, och gör att hästen får svårt att svälja och blir stel. Nästa skede så står hästen
som en sågbock med lyftat huvud, svansen rakt ut och upprättstående öron.

Hästen blir också överkänslig för ljus och buller. I sista stadiet kan hästen lätt falla omkull om man
t ex försöker att lyfta ett ben. Dödligheten är stor hos drabbade hästar. Se därför till att din häst, och du själv
är stelkrampsvaccinerad ifall otur en skulle vara framme.

 

Grundvaccinering: Två vaccinationer med sex veckors mellanrum.

Löpande därefter: Vart tredje år

Föl: Får antikroppar via stoet. Från fyra månaders ålder kan fölet få första sprutan och sedan den andra sex veckor senare. Se till att stoet är ordentligt vaccinerat så att fölungen får de viktiga antikropparna.

Smittan finns överallt i hästens miljö, t ex i gödsel och jord. Stelkramp är en bakterieinfektion som växer till där det är syrefritt, därför är sticksår och spiktramp i hoven väldigt farliga.

Om hästen får ett sådant sticksår, så bör du alltid tillkalla veterinär. Normalt får hästen i samband med en sådan skada alltid en stelkrampsspruta, som ger ett effektivt skydd oerhört snabbt om hästen är vaccinerad tidigare.

Stelkramp ger nervskador, hästen slutar äta, får förlamningssymptom i munnen, ställer sig i sågbocksställning och får svårt att röra sig. Hästen blir gradvis sämre, sjukdomen är dramatisk och om hästen  blir sjuk överlever den sällan.

Om du köper en häst och man inte vet om den är stelkrampsvaccinerad, så tala med din veterinär. Det säkraste och bästa är då att vaccinera en gång till, med tanke på de stora riskerna om hästen inte skulle vara vaccinerad.

 

När kan du vaccinera?

Planera noga in en vaccinering  Ge hästen några dagars vila i samband med vaccineringen. Är du tävlingsaktiv, oavsett gren, se upp så du inter bryter mott dopingreglementet. En tävlingshäst får du inte ge någon injektion överhuvudtaget 96 timmar före tävlingen, vilket är fyra dygn, oavsett innehåll.

 

 

Botulism

Hösilage blir allt vanliga i att fodra med. Får hästen hösilage bör hästen absolut vaccineras mot botulism, en dödlig sjukdom som är nära släkt med stelkramp.

Grundvaccinering: Tre grundvaccineringar, med fyra veckors mellanrum
Löpande därefter : En gång årligen
Föl: Får antikroppar från mamman. Se till att stoet är vaccinerat i god tid före fölning. Tidigast från 4 mån ålder kan du vaccinera föl. 

Botulism är en dödlig förgiftning som orsakas av bakterien Clostridium botulinum, ett myckt farligt  nervgift. Bakterien finns bl a i jorden och växer till i syrefri miljö. Hästen är extremt känslig för botulism och dödligheten är hög, upp till 90 procent. Botulism är besläktad med stelkramp.

Om ett smådjur, t ex en död råtta, kommer in i en hösilagebal så kan botulismbakterierna växa i den syrefria miljön inuti balen. När hästen sedan äter hösilaget blir den smittad. Därför är det livsviktigt att hästar som äter hösilage hålls vaccinerade.

Hästar som drabbas av sjukdomen blir apatiska, får svårt att röra sig och slutar att äta och dricka. Sjukdomen är mycket allvarlig, det är ytterst sällsynt att hästen överlever.

Vaccinera hela stallet samtidigt, det kan bli mkt billigare. En flaska innehåller fem doser, men vaccinet håller sig inte. Vaccinerar du en enda häst kan du alltså få betala för fem doser.

 

Virusabort

Grundvaccinering: Två sprutor med fyra till sex veckors intervall. Därefter en spruta till efter sex månader.
Löpande därefter: En gång om året.
Dräktiga ston: Vaccineras före första betäckningsdagen och därefter en gång till under dräktigheten.

 Virusabort är  en luftvägsinfektion. Sjukdomen visar sig i tre olika former: dräktiga ston aborterar, influensasymptom med näsflöde och feber samt balansrubbningar.

Balansrubbningar låter farligt, men brukar inte vara så dramatiska utan går normalt tillbaka av sig själv utan att ge några bestående men.

Det som gör att virusabort är så fruktad är just att dräktiga ston aborterar. Vaccinering används oftast på större stuterier, men ger tyvärr inte ett 100-procentigt skydd. Om ett stuteri drabbas av ett utbrott brukar ungefär hälften av stona kasta även om de är vaccinerade.

Det är klart olämpligt att ha ditt dräktiga sto i samma stall som tävlingshästar som reser mycket.

 

Kvarka

Grundvaccinering: Två sprutor med 4 veckors mellanrum.
Löpande därefter Var tredje månad.
Vaccinera inte dräktiga ston eller ston med föl vid sidan. 

 En del hästar kan få lindrigare symptom vid vaccineringen, som svullnader, vanligt är också feber, till och med rätt hög feber, så var observant på det.

Kvarka sprids genom direktkontakt, inte genom luften. Finns det ett kvarkasmittat stall i närheten, så gå inte dit!

Kvarka är en bakterieinfektion som ger svullna lymfkörtlar framför allt vid ganascherna. Hästen får feber, varigt näsflöde och hosta, och ibland kan bölden spricka och ut rinner var. Normalt tillfrisknar hästen, men ibland kan sjukdomen utvecklas till s k kastad kvarka. Då sprider sig kvarkan till andra organ i kroppen, och läget kan bli allvarligt.

En häst som har haft kvarka är därefter immun mot sjukdomen. Det är ovanligt att de äldre hästarna blir sjuka när ett stall drabbas av kvarkaepidemi, och i så fall brukar de få en lindigare form.

Det går inte att vaccinera en häst som redan är sjuk. Den sjuka hästen behandlas framför allt med penicillin och, om hästen mår dåligt och har hög feber, ges näring och vätska intravenöst.

 

/Anna Engfelt 2008-10-11